Hem








Föreningen för ekofilosofi



Välkommen till Föreningen för ekofilosofi!


Ekofilosofi handlar om jordens framtid och människans värdighet. Med en bred filosofisk ansats undersöks miljöfrågornas kulturella rötter. Föreningens syfte är att vara en mötesplats för personer som är intresserade av ekofilosofiska frågeställningar, sprida information om ekofilosofin och att bidra till att lyfta ekofilosofiska perspektiv i samhällsdebatten. Verksamheten innefattar bl. a.  kurser, studieresor och verkstäder. Vi har också en tidskrift, Förståelserum, som kommer ut med fyra utgåvor per år.

Alla medlemmar är välkomna att bidra till föreningens verksamhet som vänder sig till intresserade från hela landet. Läs mer om själva det ekofilosofiska och föreningen på flikarna ovan.

Kalender 2023


Januari

25/1 - Studiecirkel


Februari

7/2 - Forum för ekofilosofi (OBS! Tisdag, inte måndag)

13/2 - Ekofilosofiska samtal

22/2 - Studiecirkel


Mars

6/3 - Forum för ekofilosofi

13/3 - Ekofilosofiska samtal

18/3 - Årsmöte

29/3 - Studiecirkel


April

3/4 - Forum för ekofilosofi

10/4 - Ekofilosofiska samtal

21-23/4 - Verkstad i Älvsjöhyttan

26/4 - Studiecirkel


Maj

8/5 - Forum för ekofilosofi

15/5 - Ekofilosofiska samtal

18-21/5 - Sommarträff på Westby

31/5 - Studiecirkel


Studieåret 2022-23

Kurs i ekofilosofi på Hola folkhögskola. Läs mer här!