Forum för ekofilosofi

Forum för ekofilosofi


I Forum för ekofilosofi samlas vi och diskuterar nya, spännande teman och försöker finna ut hur vi kan fördjupa frågorna med hjälp av ekofilosofi.


Vi har två samlingar på Zoom varje månad, om hösten och våren, som har olika teman. Första samlingen är ett litet föredrag, med möjlighet att ställa frågor till föredragshållaren. Andra samlingen har vi samtal för att diskutera vidare frågor som togs upp gången innan.

Vi spelar in de flesta föredrag och lägger ut på föreningens Youtube-kanal, som du hittar här.


Program våren 2023

I vår ska vi ha tema "Oförutsägbarhet", för att fira den nyutgivna boken "Om det oförutsägbara" av Angelica Harms och Pia Skoglund*.

"Vi tänker att vårt förhållningssätt till det oförutsägbara och det osäkra har en avgörande betydelse för jordens framtid och människan värdighet. Det handlar om funktion och existens. Om människosyn, natursyn, handling, makt och frihet. Och sannolikt mycket mer… Vi är oftast ense om att vår tillvaro alltid i någon mån är osäker. Men det är sällan vi fördjupar oss i osäkerhetens orsaker och konsekvenser. Vi tror att vi behöver fördjupa vår förståelse om en så pass central aspekt av tillvaron."

Olika teman presenteras hela våren och vi tar upp ekofilosofiska frågor runt dem.

6/3 - Tema: Flykten från det oförutsägbara (inledning: Johannes Söderqvist, skogsarbetare, trädgårdsmästare och skribent)

13/3 - Ekofilosofiska samtal

3/4 - Tema: Hur ska man göra när man inte kan veta? (inledning: Kåre Olsson, fil dr organisk kemi, engagerad i lokal utveckling och miljöfrågor, Skattungbyn i Orsa)

10/4 - Ekofilosofiska samtal

8/5 - Tema: Några reflektioner om oförutsägbarhet och tro (inledning: Viktoria Deeb Klint, religionsvetare och ekofilosof)

15/5 - Ekofilosofiska samtal


* Om det oförutsägbara En antologi med texter och bilder redigerad av Angelica Harms och Pia Skoglund. Boken innehåller artiklar med ett brett spektrum av perspektiv på temat; filosofi, lagstiftning, psykologi, samhällsorganisation, religionsfilosofi. Boken finns att köpa direkt från Pia. Om du vill köpa den kan du mejla pia.skoglund.reid@gmail.com . Den kostar 220 :- + porto 62:-.   


Hur kan jag delta?

Skicka ett mejl till info@ekofilosofi.se, så lägger vi till dig i deltagarlistan. Då får du inbjudan i god tid innan varje samling (du väljer såklart själv hur ofta du vill delta).


Poängen med samlingarna är att träffas, samtala och hitta ekofilosofiska perspektiv på frågor, mer än att komma fram till svar. Så inga förkunskaper är nödvändiga (kanske är det t. o. m. bättre utan).


Vi hoppas att du vill delta (och bidra till) spännande samtal!