Gratisutgåva

Här kan du läsa en gratis specialutgåva av vår tidskrift, Förståelserum, som har temat: "Vad är ekofilosofi?" I den hittar du en samling artiklar från tidigare utgåvor.

Klicka på framsidan för att ladda ned en PDF-fil till din dator/platta.


Från inledningen:

"Vad är ekofilosofi?"

       ...är kanske - eller kanske inte - en fråga vi ska försöka svara på i den här specialutgåvan av Förståelserum. Är det viktigt att hitta svar på frågor? Ja, men kanske ännu viktigare är att hitta de goda frågorna, och det är en konst i sig själv. (Och hur är det egentligen - kan vi ställa en fråga utan att ha svarat på den först?)

Sedan ekofilosofins uppstart i Sverige för 40 år sedan har vi försökt att göra just det här - lokalisera, diskutera och fördjupa frågorna runt miljö, natur och kultur, framtiden och samhället – och människan själv. Allt för att hindra att vi – i vår iver att hitta snabba svar och lösningar på dagens utmaningar – efter en stund inser att frågorna vi började med var alltför ytliga, ledde oss på villovägar eller tillbaks till samma plats - och utmaningar - som vi började på.

I det här specialnumret av Förståelserum vill vi samla och presentera ett urval artiklar, essäer och kåserier, samt poesi och konstinslag (från tidigare utgåvor av tidskriften) som kan ge en bild av ekofilosofins arbete i Sverige och samtidigt ge uppslag till nya frågor och inspirera till synvända - andra sätt att se på samhället, kulturen och världen vi lever i - och oss själva.

Vi hoppas att du som läsare vill följa med på vår resa, och om du vill vara med och bidra är du hjärtligt välkommen att bli medlem i Föreningen för ekofilosofi och delta i våra samlingar och samtal.