Verkstäder

Verkstäder

Vi ordnar tematiska träffar ("verkstäder") två gånger per år, vanligtvis i april och oktober. De är lämpliga för nybörjare och fortsättare som vill diskutera ekofilosofiska frågor och fördjupa sitt engagemang för ämnet.

Det är bra om deltagarna tar med en fråga, funderingar runt temat som vi kan ta som utgångspunkter för samtalen. 

Vi träffas hos Pia Skoglund i Älvsjöhyttan, Värmland. Här bor vi ett par dagar och hjälps åt med mat (frukost, lunch, middag och fika), samt allt annat som skulle behövas. 


Ekofilosofisk verkstad  i Älvsjöhyttan 21-23 oktober 2022

Tema: Oförutsägbarhet


Nu har vi haft några år då världen drabbats konkret av skeenden som vi inte riktigt hade kunna föreställa oss trots att vi vet att pandemier och krig kan hända och faktiskt händer. 

Trots att det oförutsägbara i hög grad utgörs av något osynligt bortom det vi säkert vet eller känner till så tror vi att det oförutsägbara och vår relation till oförutsägbarheten har en avgörande påverkan på kultur, samhälle och individer. Vi tänker att vårt förhållningssätt till det oförutsägbara har en avgörande betydelse för Jordens framtid och människan värdighet. Därför är det relevant ur ekofilosofiskt perspektiv att samtala om det. 

Vilken plats och funktion har oförutsägbarhet och vårt förhållningssätt till detta i vårt förståelserum? Är oförutsägbarhet en grundläggande egenhet i tillvaron? Kan – och bör – vi sträva efter att undkomma det oförutsägbara? Det finns så många frågor….

Under sommaren har det kommit ut en antologi med texter och bilder- Om det oförutsägbara- som skulle kunna utgöra underlag för samtal om detta. Boken är redigerad av Angelica Harms och Pia Skoglund. Flera av skribenterna är aktiva inom ekofilosofin. Det finns också artiklar med fokus på lagstiftning, psykologi, samhällsorganisation, religionsfilosofi mm i boken. Dvs ett brett spektrum av perspektiv på oförutsägbarhet.

Boken finns att köpa direkt från Pia. Om du vill köpa den kan du mejla pia.skoglund.reid@gmail.com  

För deltagare i verkstaden kostar den 220 :-. Om du inte vill köpa kan du läsa Pias artikel ur boken här.


Inga förkunskaper i ekofilosofi behövs för att delta. Verkstaden passar alla som är nyfikna på sina egna och andras tankar och frågeställningar. Våra samtal utgår från deltagarnas egna funderingar. Det gemensamma, ordnade och lyssnande samtalet är grunden i våra verkstäder. Vi kommer också att ta del av någon kort föreläsning.

Ta alltså med en egen – gärna halvfärdig - fundering. Vi hjälps alla åt att ge den uppmärksamhet och se vart den leder oss.

Vi är fortfarande lite försiktiga vad gäller ev Covidsmitta. Det betyder att vi bara kan ta emot 5-6 deltagare (förutom Viktoria o Pia). Om ni är några vänner som kan tänka er att dela sovrum så kan vi ta emot någon till.

 

Plats: Älvsjöhyttan, östra Värmland 

Tid: Fre 21 oktober kl 16.00 – Sönd 23 oktober kl 14.00

Avgift: Självkostnadspris medlemmar 750:-. Självkostnadspris + avgift till föreningen icke medlemmar 850:-.

Logi och mat ingår. Avgiften betalas på plats.

Sista anmälningsdag: 7 oktober. Deltagarantalet är ju begränsat så först till kvarn gäller!

Anmälan o frågor till Pia tel o sms 0768 173705

Välkomna till en ny spännande verkstad!

/Pia och Viktoria