Verkstäder

Verkstäder

Vi ordnar tematiska träffar ("verkstäder") två gånger per år, vanligtvis i april och oktober. De är lämpliga för nybörjare och fortsättare som vill diskutera ekofilosofiska frågor och fördjupa sitt engagemang för ämnet.

Det är bra om deltagarna tar med en fråga, funderingar runt temat som vi kan ta som utgångspunkter för samtalen. 

Vi träffas hos Pia Skoglund i Älvsjöhyttan, Värmland. Här bor vi ett par dagar och hjälps åt med mat (frukost, lunch, middag och fika), samt allt annat som skulle behövas. 


Ekofilosofisk verkstad i Älvsjöhyttan 21 - 23 april 2023

Tema: Oförutsägbarhet

Nu har vi haft några år då världen drabbats av skeenden som vi inte riktigt hade kunna föreställa oss, trots att vi vet att pandemier och krig kan hända. Vi blev medvetna om gränsen mellan det vi inte kan veta och det som vi kanske skulle kunna veta. Krockarna mellan uppgjorda mål och planer och den levande världen blev uppenbara.

Vi tänker att vårt förhållningssätt till det oförutsägbara och det osäkra har en avgörande betydelse för jordens framtid och människan värdighet. Det handlar om funktion och existens. Om människosyn, natursyn, handling, makt och frihet. Och sannolikt mycket mer… Vi är oftast ense om att vår tillvaro alltid i någon mån är osäker. Men det är sällan vi fördjupar oss i osäkerhetens orsaker och konsekvenser. Vi tror att vi behöver fördjupa vår förståelse om en så pass central aspekt av tillvaron. Därför vill vi gärna ta tag i frågan vid vårens verkstad. 

Inga förkunskaper i ekofilosofi behövs för att delta. Verkstaden passar alla som är nyfikna på sina egna och andras tankar och frågeställningar. Våra samtal utgår från deltagarnas egna funderingar.

Ta alltså med en egen – gärna halvfärdig – fundering. Vi hjälps alla åt att ge din fundering uppmärksamhet och se vart den leder oss.


Plats: Älvsjöhyttan i östra Värmland 

Tid: fredag 21 april kl. 17.00 – söndag 23 april kl. 14.00 (Observera att du behöver kunna närvara under alla dagarna, att ha deltagare som kommer och går fungerar dåligt för verkstadsprocessen.)

Avgift: Självkostnadspris för medlemmar 800 :- .                                         Självkostnadspris + avgift till föreningen för icke medlemmar 900 :- .                    Logi och mat ingår. Avgiften betalas på plats.


Sista anmälningsdag: 10 april.

Deltagarantalet är begränsat till 8 pers så först till kvarn gäller! Anmälan och frågor till Pia tele och sms 0768 173705

Lästips: Om det oförutsägbara - En antologi med texter och bilder redigerad av Angelica Harms och Pia Skoglund. Boken innehåller artiklar med ett brett spektrum av perspektiv på temat; filosofi, lagstiftning, psykologi, samhällsorganisation, religionsfilosofi. Boken finns att köpa direkt från Pia.

Om du vill köpa den kan du mejla pia.skoglund.reid@gmail.com . Den kostar 220 :- + porto 62:-.   

Om du inte vill köpa boken kan du läsa Pias artikel ur boken här.


Välkomna till en ny spännande verkstad! /Pia och Viktoria