Utlandet

Betala från utlandet?


Om du vill betala medlemsavgift från utlandet använder du dig av dessa uppgifter.

To become a member of the Association for Ecophilosophy if you live outside of Sweden, you can pay your membership fee of 250 SEK with the help of this information.


IBAN: SE63 9020 0000 0902 5451 1998

BIC/SWIFT: ELLFSESS


Kom ihåg att inkludera detaljer och information om dig själv: namn och adress, telefon och e-post. Skriv också vilket kalenderår du betalar för.

Remember to include your details and information: name and address, phone no. and e-mail address. Also include which calendar year you are paying for.


För mer info, eller hjälp, skicka ett mejl till:

For more info, or help, send us an e-mail at: info@ekofilosofi.se.