Hola folkhögskola

Ekofilosofi på Hola folkhögskola

På Hola folkhögskola, mellan Kramfors och Sollefteå i Ångermanland, startar hösten 2022 en ny kurs i ekofilosofi.

Syftet med kursen är att ge inblick i olika ekofilosofiska perspektiv som kan fördjupa förståelsen för vår tids olika kriser.


Kursupplägg 

Kursen ges på distans med totalt åtta fysiska träffar, samt sju digitala videoträffar däremellan. Innehållet på träffarna utgörs av föreläsningar, gruppdiskussioner och reflektioner. Träffarna hålls på platser med koppling till de teman som tas upp på träffen. Exempelvis besöks Häxberget/Bålberget i Torsåker på träffen med temat makt och normalitet. Det blir också studieresor till norra Jämtlandsfjällen och Jokkmokk. 

Kursansvarig är Linda Ellegaard Nordström, som tidigare haft kurser i ekofilosofi på Hola, samt undervisat i ekofilosofi på Karlstads universitet. Som gästlärare medverkar bland annat Pia Skoglund, Viktoria Klint och Mikael Jedhamre.


Kursinnehåll  

  • Introduktion till ekofilosofi, hur ämnet kan bidra till att fördjupa frågorna och förståelsen kring vår civilisations stora framtidsutmaningar.
  • Olika perspektiv på miljöfrågornas kulturella och filosofiska rötter.
  • Studier i ekofilosofins grundfrågeställningar, speglade i aktuella frågor som berör människans plats och roll på jorden i relation till sig själv och allt annat som lever här.
  • Ämnet diskuteras i sin historiska kontext och dess utveckling följs fram till idag.  


Ekofilosofins grundfrågeställningar handlar om frågor som människans relation till naturen och kulturen, kunskap, makt och normativitet. Ett särskilt fokus läggs vid kulturell förståelse – hur påverkas vår syn på ekofilosofins grundfrågor av det kulturella sammanhang vi befinner oss inom?

Mer information med kursplan och anmälan finns på hemsidan till Hola folkhögskola.

Frågor om kursen kan ställas till kursansvarig Linda Ellegaard Nordström, linda.nordstrom@rvn.se, 070-2541148.Läs en artikel från Tidningen Ångermandland om ekofilosofikursen på Hola folkhögskola här!